Everyone is welcome to join us at Cletwr for this relaxed and informal session which will offer an opportunity to meet members of other local community businesses, make friends, exchange ideas and network.

This is a fantastic opportunity to take part in a practical workshop focussing on volunteer engagement. Following the workshop there will be an opportunity to explore Cletwr - a fantastic community shop, cafe and hub which is run by a team bursting with enthusiasm for bringing together their local community and stocking an amazing range of local produce. There's always something going on from Welsh language lessons, litter picking activities to art exhibitions showcasing the work of local children - this really is the heart of the local community. You'll have a chance to hear their story and ask members of the team and committee about their experiences.

The event is FREE to attend and is open to all community business models; whether you're a shop, cafe, pub, woodland or any other community business you'll receive a warm welcome.

As well as having the opportunity to attend a workshop led by a Plunkett advisor and to ask them questions this is also great chance to meet and network with members of other groups, to swap ideas, celebrate your successes and share learnings with one another.

The event is taking place as part of the Rural Community Co-operatives project and is funded by the Esmée Fairbairn Foundation. To find out more about the project please visit www.plunkett.co.uk/rural-community-co-operatives.

Mae croeso i bawb ymuno â ni yn Cletwr am sesiwn llac ac anffurfiol a fydd yn cynnig cyfle i chi gwrdd ag aelodau o fusnesau cymunedol lleol eraill, gwneud ffrindiau, cyfnewid syniadau a rhwydweithio.

Mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy ymarferol sy'n canolbwyntio ar weithio'n agos â gwirfoddolwyr - byddwn yn edrych ar amrywiaeth o ffyrdd y gall eich busnes cymunedol recriwtio a denu'r gwirfoddolwyr cywir, a sut i'w cadw'n ymglymedig ar ôl iddynt ymuno â'ch tîm.

Yn dilyn y gweithdy, bydd cyfle i fforio Cletwr - siop gymunedol a chaffi gwych yngyd â hwb cymunedol sy'n cael eu rhedeg gan dîm llawn brwdfrydedd am ddod â'u cymuned leol ynghyd. Maen nhw'n cynnig amrywiaeth anhygoel o gynnyrch lleol hefyd. Mae yna rywbeth yn digwydd drwy'r amser: gwersi Cymraeg, helfa sbwriel, arddangosfeydd celf sy'n dangos gwaith plant lleol - mae hyn yn wirioneddol yn galon y gymuned leol. Bydd cyfle i chi glywed eu stori a gofyn i aelodau'r tîm a'r pwyllgor am eu profiadau.

Mae'r digwyddiad yn RHAD AC AM DDIM i aelodau Plunkett, neu dim ond £ 8 y pen ar gyfer bobl eraill, ac mae'n agored i bob model busnes cymunedol; boed yn siop, caffi, tafarn, coetir neu unrhyw fusnes cymunedol arall, byddwch chi'n derbyn croeso cynnes.

Yn ogystal â chael y cyfle i fynychu gweithdy dan arweiniad ymgynghorydd Plunkett ac i ofyn cwestiynau iddynt, mae hyn hefyd yn gyfle gwych i gwrdd ag aelodau o grwpiau eraill, i rwydweithio, i gyfnewid syniadau, dathlu eich llwyddiannau a rhannu profiadau gyda'ch gilydd.

Mae'r digwyddiad yn rhan o brosiect Co-operatives Community Rural a chaiff ei ariannu gan Sefydliad Esmée Fairbairn. I ddysgu mwy am y prosiect ewch i www.plunkett.co.uk/rural-community-co-operatives.

FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email Sarah at [email protected] or call us on 01993 810730

I'd like to find out more but can't make it on the day, what should I do?

If you're unable to join us on the day, please do give us a call on 01993 810 730. Our friendly team are happy to talk through your idea and would love to hear from you, whatever stage you're at. Our helpline is open Monday to Friday, 9am to 5pm. Alternatively, you can email us at [email protected].

Is there a deadline to book tickets?

Places for this event are limited and available on a first come, first served basis so please book as soon as possible to avoid disappointment.

Booking for this event has now closed.